/ Ominaisuudet

Waraamo on resurssipohjainen ajanvarausjärjestelmä

Waraamo on Gemilon vuodesta 2007 asti kehittämä web-pohjainen ajanvarausjärjestelmä, joka mahdollistaa aikataulujen luonnin ja palveluiden varauksen monipuolisesti annettujen työaikojen ja vapaiden resurssien pohjalta.

Mitä tarkoittaa “resurssipohjainen ajanvarausjärjestelmä”? Useimmat ajanvarausjärjestelmät pohjautuvat yksinkertaiseen ajanvarausmalliin missä määritellään varattava palvelu minkä jälkeen palvelulle asetetaan ajat, koska palvelua voi varata. Tällainen malli ei kuitenkaan sovellu kovin monipuoliseen varauskalenterin tekoon, sillä jos esimerkiksi tietyn palvelun varaaminen estää jonkin toisen palvelun varaamisen, niin yksinkertaisella mallilla tällaista ei voida toteuttaa.

Waraamon resurssipohjaisessa mallissa yritys ensin määrittelee käytössä olevat resurssit (työntekijät, tilat, kulkuneuvot, videotykit, jne.) ja tämän jälkeen resursseille määritellään ajat koska ne ovat saatavilla. Tämän jälkeen yritys määrittelee palvelut ja jokaiselle palvelulle määritellään 1 tai useampi resursseja joita ne vaativat. Näin jos usea palvelu vaativat saman resurssin niin toisen palvelun varaaminen vaikuttaa suoraan myös toisen palvelun vapaisiin aikoihin.

Resurssipohjaisella mallilla voidaan kuvata myös kaikki yksinkertaisemmat tapaukset jolloin resursseja ei erikseen määritellä, vaan vapaat ajat voidaan merkata suoraan palvelulle.
 

Ominaisuudet

Waraamo on hyvin monipuolinen ja joustava järjestelmä, joka on täysin Gemilo Oy:n toteuttama eikä ole riippuvainen ulkopuolisten toimittajien tekniikoista. Järjestelmää kehitetään koko ajan eri asiakasprojekteissa, joten ominaisuuslista kasvaa koko ajan.

Hyötyjä asiakkaille

Hyötyjä yritykselle

Muita ominaisuuksia